27 آبان 1397

تمام آنچه که برای پرستار سالمند لازم است بدانید

بیش از 78 میلیون از جمعیت جهان را نسلی که به عنوان نسل انفجار جمعیت معروف اند تشکیل میدهد. این گروه قابل ملاحظه و سالخورده که […]
درخواست نیروی خدماتی